ผลิตภัณฑ์ของเรา ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการช่วยลดต้นทุนการผลิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท เวคเตอร์ เทรด จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพจากต่างประเทศทั่วโลก โดยกลุ่มลูกค้าหลักของเรา อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร น้ำตาล เหล็ก น้ำเสีย และ Biogas เป็นต้น และด้วยความหลากหลายของสินค้าที่จำหน่าย ทำให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรม อาทิเช่น SCREW BLOWER, ROOTS BLOWER, VACUUM PUMP  ฯลฯ เราได้ให้บริการทั้งด้านงานขายและงานซ่อมบำรุง ซึ่งพร้อมให้บริการลูกค้าทั่วประเทศ อีกทั้งงานบริการหลังการขายที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า รวดเร็วและแม่นยำ เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านเครื่องจักรกลครบวงจร 

ทั้งนี้ลูกค้าของเราสามารถมั่นใจได้เลยว่า ผลิตภัณฑ์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งลดต้นทุนการผลิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปัจจุบันเรามีผู้ใช้บริการมากกว่า 100 บริษัททั่วประเทศ  ผลิตภัณฑ์ของเราจะช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายจากกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืนในตลาดต่างๆ อย่างแน่นอน

 

ประวัติ

            บริษัท เวคเตอร์ เทรด จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม ปี พ.ศ. 2555 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก เครื่องจักรอุตสาหกรรมทุกชนิด และเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร น้ำตาล เหล็ก น้ำเสีย และ Biogas

ในปี พ.ศ. 2555บริษัทเริ่มดำเนินกิจการภายใต้ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท และถือได้ว่าเริ่มต้นจากธุรกิจขนาดเล็ก โดยลูกค้าหลักของเราเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กและกระดาษ

ในปี พ.ศ. 2558บริษัทเริ่มขยายผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายมากขึ้น อาทิเช่น SCREW BLOWER เป็นต้น และให้ความสนในเรื่องของการช่วยลดต้นทุนการผลิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้ขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร น้ำตาล น้ำเสีย และ Biogas

ในปี พ.ศ. 2559ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มลูกค้าดังกล่าว ผู้บริหารได้เล็งเห็นว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น จึงได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5,000,000 บาท  ในปีเดียวกัน เพื่อเป็นการตอกย้ำถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเรา และฐานลูกค้าของเราที่เพิ่มมากขึ้น และวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ให้ความสำคัญเรื่องความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงทำให้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจขนาดกลางด้วยทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท

ในปี พ.ศ. 2560ด้วยผลิตภัณฑ์ของเราที่มีคุณภาพ นอกจากการขายสินค้าแล้ว เรายังให้ความสำคัญต่อการบริการหลังการขาย จึงได้เพิ่มงานบริการหลังการขาย เพื่อเป็นการบริการครบวงจร ตั้งแต่ส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการดูแลรักษาเครื่องจักรของลูกค้าให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งาน

ในปี พ.ศ. 2561ตลอดระยะเวลากว่า 5 ปี เรายังคงได้รับความสนใจและไว้วางใจจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก และพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และการบริการที่ดีตลอดไป โดยประกอบธุรกิจภายใต้พื้นฐานของการช่วยลดต้นทุนการผลิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด และเราเชื่อว่าจะเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า