สำนักงานใหญ่

บริษัท เวคเตอร์ เทรด จำกัด

เลขที่ 2 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม

กรุงเทพมหานคร 10160

โทร. 02 407 4800

แฟกซ์ 02 407 4700