การอนุรักษ์พลังงาน

    

 

โครงการดีๆ ที่น่าสนใจ กับการอนุรัษ์พลังงานในสถานประกอบการ กับการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต กับโครงการ

           

                                '' โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึก เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่4'' 

สัมมนา โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึก เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน วันพฤหัสษดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30-16.00 สนใจเข้าร่วมสัมมนาเข้าดูข้อมูลได้ที่ลิ้งค์นี้ http://dede-at4.bright-ce.com/

 

                                                                          ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก

                                                                     กรมอนุรักษ์พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  

                                                                                   กระทรวงพลังงาน